Körsträcka

Hur fyller jag i körsträcka?

Körsträckan anges i hela mil och baseras på hur långt du kör på ett år. Uppgiften gäller för samtliga bilar du lägger till.